CONTACT

500 Terry Francois St.
San Francisco, CA
94158 
info@mysite.com​

​Tel: 123-456-7890
Fax: 123-456-7890

Follow Us:

Duet Grażyna Auguścik i Jarosław Bester to fuzja dwóch niezwykłych osobowości na światowym rynku muzycznym. Czerpiąc inspirację z tradycji muzyki jazzowej, awangardowej, folkowej, ale także z dokonań szeroko rozumianej muzyki klasycznej tworzą  subtelną, a zarazem niezwykle precyzyjną i wirtuozowską  opowieść muzyczną. Kompozycję które wykonują są zbudowane często klasycznie, ale okraszone są improwizacjami , które tworzą pewnego rodzaju wewnętrzną i niezależną formę, powodując, że każde wykonanie tego samego utworu charakteryzuje się wielką świeżością i inwencją twórczą artystów.  Duet Grażyna i Jarek jest to spotkanie dwóch bliskich sobie światów muzycznych mimo iż każdy z nich na co dzień  wykonuję odmienną stylistycznie muzykę. Dzięki wieloletniej  współpracy artystów przy wielu wspaniałych projektach muzycznych udaje im się wypracować wspólny i niezwykle oryginalny język muzyczny nie dający się porównać z innymi tego typu duetami.

Kwartet instrumentalny od ponad 10 lat występujący na estradach koncertowych w Polsce i Europie. Założony przez studentów Akademii Muzycznej w Gdańsku był ciekawą formą poszukiwań po muzyce improwizowanej. Dziś Zagan Acoustic to grupa muzyków realizująca pomysły muzyczne z kręgu muzyki jazzowej, folkowej, tangowej czy klezmerskiej. Trzon repertuaru stanowią autorskie kompozycje zarejestrowane na debiutanckiej płycie "3:1" jak również utwory z drugiej płyty "Folk&Roll" zawierającej utwory polskich kompozytorów inspirowanych folkiem.

Zagan Acoustic bierze udział w wielu interesujących projektach muzycznych występując z jazzmanem Krzesimirem Dębskim, Akademickim Chórem Uniwersytetu Gdańskiego czy Polską Filharmonią Kameralną w Sopocie. Wyraziste brzmienie, duża witalność, wirtuozeria i duże poczucie humoru to najczęściej pojawiające się słowa w recenzjach. Ponad sześćset koncertów zagranych od momentu powstania zespołu to występy na antenie radia, telewizji, koncerty filharmoniczne, kameralne, teatralne, klubowe a nawet flashmob.

SKŁAD ZESPOŁU:

Paweł Zagańczyk – akordeon , Joachim Łuczak – skrzypce, Andrzej Wojciechowski – klarnet, Jarosław Stokowski – kontrabas

Zagan Acoustic

Urodzona w Krakowie, ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2002 roku oraz śpiew solowy na Akademii Muzycznej w Poznaniu w klasie prof. Ewy Wdowickiej w 2009 roku.
Swoje umiejętności doskonaliła na kursach mistrzowskich pod kierunkiem m.in. prof. Charlotte Lehmann i prof. Roberta Nakonecznego. Jest laureatką III nagrody na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym Iuventus Canti 2009 (Vrable, Słowacja).
Posiada w repertuarze muzykę różnych epok, od renesansu po utwory współczesne.

Wraz z gambistą - Kazimierzem Pyzikiem wykonuje zapomnianą muzykę polskiego baroku, a z wiolonczelistą - Łukaszem Laxym, pieśni protestantów polskich. Dokonuje prawykonań utworów polskich kompozytorów oraz polskich prawykonań dzieł kompozytorów zagranicznych.

Blanka Dembosz

Poetka, pieśniarka, kompozytorka, wykonawca współczesnej muzyki improwizowanej oraz artysta plastyk konserwator dzieł sztuki i projektant. Założycielka Fundacji Art Forum oraz pomysłodawca Krakowskiego Festiwalu Akordeonowego. Mieszka i tworzy w Krakowie. Absolwentka krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych
i Laboratorium Głosu Olgi Szwajgier. Stypendystka Europejskiego Tempus Programm w Berlinie oraz Deutsche Akademische Austausch Dienst w Erlangen (Niemcy). Komponuje i wykonuje muzykę do wierszy poetów różnych pokoleń, a także swoich. Wydała pięć płyt, w tym dwie na głos i akordeon. Prowadzi warsztaty partytur graficznych "Plazyka". Wydała cztery tomiki poezji oraz ukazały się jej trzy wybory wierszy w tłumaczeniu w Wielkiej Brytanii i na Ukrainie. Tworzy duet Quasi Una Fantasia z akordeonistą Maciejem Zimką.

Bożena Boba-Dyga

Akordeonista, kompozytor i aranżer. Podejmuje różne rodzaje działań na płaszczyznach twórczych związanych zarówno z muzyką jak i z plastyką oraz teatrem. Jest absolwentem studiów w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie akordeonu ad. Janusza Patera, a obecnie doktorantem tejże uczelni. W kręgu zainteresowań Macieja Zimki szczególne miejsce zajmuje muzyka współczesna – artysta często prawykonuje nowe utwory napisane na akordeon, a w swoim repertuarze ma szereg dzieł najznakomitszych twórców XX i XXI w. (m.in. R. Haubenstock-Ramati, V. Holmboe, A. Nordheim, S. Gubajdulina, Z. Bargielski, T. Hosokawa, A. Krzanowski, C. Meijering).

Oprócz sukcesów w dziedzinie instrumentalistyki, Maciej Zimka czynnie zajmuje się komponowaniem. Tworzy dzieła zarówno na akordeon jak i na inne instrumenty i składy kameralne.

Maciej Zimka

Wiesław Ochwat, ukończył Szkołę Muzyczną I st. w Bochni oraz Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II st. w Tarnowie pod opieką mgr Wiesława Kusiona. Absolwent studiów w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie akordeonu dra Janusza Patera. Obecnie student trzeciego roku studiów doktoranckich w Akademii Muzycznej w Krakowie pod kierunkiem dra hab. Pawła Palucha oraz uczestnik „Italian Accordion Accademy” - zaawansowanego pedagogicznie oraz wykonawczo projektu dedykowanego sztuce akordeonowej, prowadzonego przez wybitnego akordeonistę Claudio Jacomucci'ego w Urbino we Włoszech. Wielokrotny laureat konkursów i festiwali akordeonowych w Polsce jak i za granicą, m.in. Konkurs Akordeonowy im. Andrzeja Krzanowskiego „Alkagran”, Międzynarodowe Spotkania Akordeonowe - Sanok, Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy - Poprad (Słowacja), Międzynarodowy Festiwal Muzyki Akordeonowej - Przemyśl, Ogólnopolski Konkurs Akordeonowy – Chełm, Gorlickie Konfrontacje Akordeonowe, Mławski Festiwal Muzyki Akordeonowej. Stypendysta Ministra Kultury RP, Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie, Burmistrza Brzeska, oraz Laureat i stypendysta Tarnowskiego festiwalu “Tydzień Talentów”. Uczestnik licznych kursów mistrzowskich i warsztatów muzycznych. Współpracuje z wieloma muzykami, członek zespołów: Jascha Lieberman Trio, „Glyptos Ensemble - contemporary music” oraz AccoCreationStage. W kręgu jego zainteresowań pojawia się zarówno muzyka współczesna, klasyczna jak i rozrywkowa (jazz, folk, ethno). Koncertuje jako solista i kameralista zarówno w kraju i za granicą (m.in. Czechy, Holandia, Kanada, Norwegia, Słowacja, Ukraina, Węgry, Włochy,). Uczestniczył w wielu fesiwalach muzycznych m.in. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej – 24. Dni Kompozytorów krakowskich – Kraków, 7th MÓZG FESTIVAL International Contemporary Music & Visual Arts Festival – Bydgoszcz, 17th Royal Days International Folk Dance Festival – Székesfehérvár - Węgry, Polish Folk Atrs Ensemble -30th Anniversary at the Northen Jubilee Auditorium in Edmonton – Kanada, aXes - Triduum muzyki nowej – Kraków. „Il Fiore delle Mille e una nota 4” - Holandia, Włochy. Po za koncertowaniem udziela się w dydaktyce jako nauczyciel akordeonu w Szkole Muzycznej I st. w Świątnikach Górnych. Na swoim koncie ma również prowadzenie warsztatów akordeonowych w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Wandy Kossakowej w Sanoku na zaproszenie dyrektora prof. oś Andrzeja Smolika.

Wiesław Ochwat

Ukończył Akademię Muzyczną w Krakowie na kontrabasie oraz kompozycję i teorię muzyki, następnie studiował w Królewskim Konserwatorium w Brukseli violę da gamba. Wykłada grę na tym instrumencie w Akademiach Muzycznych w Poznaniu i Wrocławiu oraz uczy improwizacji i kompozycji POSM II St. w Krakowie. Zajmuje się wykonawstwem muzyki od baroku do współczesności na violi da gamba, wiolonczeli i kontrabasie. W kompozycji zajmuje się działaniem dwutorowym. Jedna gałąź stanowią eksperymenty z teatrem instrumentalnym i wykorzystaniem przestrzeni poza tradycyjnym pojęciem muzyki np. koncert na instrumenty geodezyjne czy gramatematyka gdzie utwory są rozpisane wzorami matematycznymi. Drugi obszar to kompozycja na specjalnie konstruowanych systemach harmonicznych w zapisie tradycyjnym. Współpracował m.in. z Kwartetem Olgi Szwajgier, Markiem Chołoniewskim i Muzyką Centrum, Bogusławem Schoefferem i formacjami MW2, oraz Capella Cracoviensis, Krakowski Kwartet Obojowy, Fiori Musicali, Camerata Cracovia, Ars Cantus, Vox Coelestis, Hortus Artium.

Kazimierz Pyzik

Duo Accosphere jest unikatowym, międzynarodowym duetem akordeonowym, łączącym w swej działalności dwa różnorodne oblicza współczesnego akordeonu koncertowego.

Zespół został założony  w 2011 roku z inicjatywy dwojga wybitnych akordeonistów młodego pokolenia, których muzyczne zamiłowanie i pasja do instrumentu skierowały do stworzenia wspólnego artystycznego  przedsięwzięcia.  Muzyczna korelacja dwóch wyrazistych osobowości muzyków, realizujących się z sukcesami  również jako soliści, stanowi o oryginalności i  renomie duetu w skali międzynarodowej.  Duo ma w swoim dorobku kilkadziesiąt koncertów w Polsce i za granicą (Austria, Dania, Niemcy, Słowacja, Ukraina), występując na szeregu prestiżowych festiwalach muzycznych, filharmoniach oraz z towarzyszeniem orkiestr. W obszarze zainteresowań repertuarowych duetu znajduje się równolegle muzyka współczesna, oraz transkrypcje kompozycji pochodzących z wcześniejszych epok. Wyrazem tego jest współpraca z kompozytorami, prawykonania nowych kompozycjia także autorskie aranżacje kompozycji wywodzących się z literatury fortepianowej, organowej, kameralnej czy orkiestrowej, powstałych od Baroku do XX wieku.

Duo Accosphere

Airis Quartet został założony w 2007 r. przez absolwentki Akademii Muzycznej w Krakowie. Kwartet kształcił się pod kierunkiem muzyków Kwartetu Dafo w Krakowie oraz pod kierunkiem Jeroena Reulinga i Sary Kapustin w Holandii. W 2014 r. uczestniczki kwartetu ukończyły studia podyplomowe w zakresie kameralistyki na Uniwersytecie Muzycznym i Sztuk Scenicznych w Wiedniu w klasie prof. Johannesa Meissla. Od 2012 r. zespół był także członkiem europejskiej akademii muzyki kameralnej European Chamber Music Academy.

W repertuarze kwartetu znajdują się dzieła klasyczne, romantyczne, a także muzyka współczesna. Kompozytorzy młodego pokolenia często powierzają im prawykonania swoich nowatorskich dzieł.

W 2011 r. Airis Quartet dokonał nagrania ścieżki dźwiękowej do polsko-francuskiego pełnometrażowego filmu Krzysztofa Rogulskiego Dans le pas de Marie Curie skomponowanej przez Krzysztofa A. Janczaka.

SKŁAD ZESPOŁU: Aleksandra Czajor - I skrzypce, Grażyna Zubik - II skrzypce, Natalia Warzecha-Karkus – altówka, Julia Kotarba – wiolonczela.

AIRIS Quartet

Zwycięzca jednego z najbardziej prestiżowych konkursów akordeonowych na świecie – XX Międzynarodowego Konkursu „Arrasate Hiria” w Hiszpanii (2012). W 2013 roku otrzymał Paszport Polityki „za bardzo dojrzałe i wyraziste interpretacje muzyki współczesnej, i nie tylko. Za odwagę, ryzyko i konsekwencję. Za budowanie repertuaru. Za koncertowe kreacje, pobudzanie naszej wyobraźni i siłę przekonywania. Ponadto jest laureatem prestiżowych międzynarodowych konkursów akordeonowych w Polsce, Niemczech, Słowacji, Włoszech i Hiszpanii.

Studiował na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie (u Klaudiusza Barana), HFM w Detmold (u Grzegorza Stopy), ESMUC w Barcelonie (u Inaki’ego Alberdi’ego), UdK w Essen (u Mie Miki) i uczestniczył w kursach mistrzowskich w MUK w Wiedniu (u Teodoro Anzellotti), w Landesakademiie Ottweiler (u Stefan’a Hussong’a, i Geir’a Draugsvoll’a) oraz w Mozarteum w Salzbugu (u Julius’a Berger’a). Ważną częścią jego działalności artystycznej jest ścisła współpraca z kompozytorami, takimi jak m.in: Krzysztof Penderecki (którego utwór na akordeon prawykonał i przygotował do druku w SCHOTT), Zygmunt Krauze, Dariusz Przybylski, Wojciech Blecharz, Jagoda Szmytka, Piotr Tabakiernik; prawykonał ponad 70 utworów, z czego większość jemu jest dedykowana.

Maciej Frąckiewicz

Zespół wykonujący wokalno-instrumentalną muzykę klezmerską inspirowaną muzyką tradycyjną Żydów Aszkenazyjskich. Zespół czerpie z tradycyjnych melodii galicyjskiej diaspory, łącząc je ze współczesnymi nurtami wykonawczymi, a co za tym idzie z nowoczesnymi brzmieniami.

Wszyscy są klasycznie wykształconymi, zawodowymi muzykami gwarantującymi najwyższy poziom wykonania. Zespół swoje oryginalne brzmienie zawdzięcza również niezwykłej niskiej, oryginalnej i ciepłej barwie głosu wokalistki, śpiewającej piosenki w języku jidysz.
SŁAD ZESPOŁU:

Magda Brudzińska – śpiew i altówka, Jacek Kopiec – akordeon, Piotr Południak – kontrabas

Magda Brudzińska Klezmer Trio

Zespół instrumentów ludowych, który swoją obecnością i już pierwszym zagranym dźwiękiem tworzy ciepłą i miłą atmosferę. Jak powiedział klasyk - obowiązek każdego malarza - pokazywanie, a nie przekonywanie. Ku wielkiemu szczęściu, przekonywać w swoich zawodowych umiejętnościach Labirynci mieli jedynie na międzynarodowych konkursach, w których zespół z ufnością dostawał wysokie oceny jury i tytuł zwycięzcy. Relacje kwartetu z fanami są zbudowane na wzajemnym zaufaniu, szacunku i wspólnej miłości do muzyki. Wejście do „Labiryntu” jest otwarte dla każdego, kto nie jest obojętny na prawdę w sztuce!

Swoje pierwsze występy Kwartet „Labirynt” rozpoczął na scenie Narodowej Akademii Muzycznej Ukrainy im. P. Czajkowskiego w 2006 r.

SKŁAD ZESPOŁU:

 Evhenij Didenko –domra, Andrij Kuz - domra, gitara, Evgenij Hryban - akordeon, Serhij Nefedov – bałałajka kontrabas.

Labirynt

Absolwentka Royal Conservatory w Brukseli w klasie wiolonczeli prof. Jeroena Reulinga (Artist Diploma) oraz Akademii Muzycznej w Krakowie, gdzie obecnie jest studentką studiów doktoranckich. Kształciła się także w Leopold Mozart Zentrum w Augsburgu pod kierunkiem prof. Juliusa Bergera. Na jej rozwój artystyczny miały wpływ także warsztaty z wybitnymi pedagogami: A.Norasem, A.Rudinem, G.Hoffmanem F.Helmersonem. Jest laureatką wielu konkursów i nagród specjalnych w kraju i za granicą. Solistycznie wystąpiła pod batutą Krzysztofa Pendereckiego i Jerzego Maksymiuka, a także u boku Sofii Gubajduliny i Juliusa Bergera w koncercie Kronberg Academy, Zahara Brona, Radovana Vladkovica i Mihaeli Martin (Encuentro Musica y Academia de Santander). Za dorobek artystyczny otrzymała Stypendium Twórcze Miasta Krakowa. Od roku 2016 przebywa w rezydencji Royal Concervatory w Brukseli.

Aleksandra Lelek

Pianista i kompozytor, absolwent Berklee College of Music, jeden z najbardziej utytułowanych muzyków jazzowych młodego pokolenia. Laureat wielu nagród, w tym najważniejszej – I. Nagrody na Montreux  Jazz Solo Piano Competition (2011), którą zdobył jako pierwszy Polak w historii tego legendarnego szwajcarskiego festiwalu. Lider kwartetu jazzowego High Definition, z którym wygrał kilka międzynarodowych konkursów – m.in. Jazz Hoeilaart w Belgii (2011), a także zaprosił do współpracy giganta trąbki jazzowej Randy’ego Breckera, której owocem były dwie trasy koncertowe – po Polsce (2012) i krajach Zatoki Perskiej (2013). Występował w składach wybitnych postaci światowego jazzu, takich jak Victor Mendoza (trasa po Tajwanie, 2014), czy Perico Sambeat (trasa po Ekwadorze, 2015).

Pianohooligan

Piotr Orzechowski

Akordeonista, kompozytor i producent muzyczny z Krakowa. Swoje pierwsze kroki w świecie muzyki stawiał już w wieku 6 lat – i mimo tak młodego wieku podjął suwerenną decyzję: „chcę grać na akordeonie” – i choć jest już dojrzałym muzykiem wciąż nie widzi świata poza ukochanym instrumentem.

W 2013 roku Jacek ukończył studia licencjackie, a w roku 2015 studia magisterskie w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie akordeonu dra. Janusza Patera, otrzymując dyplom z wyróżnieniem. Obecnie jest studentem studiów III stopnia (doktoranckich) w AM w Krakowie.

W ciągu swojej muzycznej edukacji osiągał liczne sukcesy, będąc w gronie laureatów wielu Ogólnopolskich i Międzynarodowych Festiwali (zobacz zakładkę: Osiągnięcia i nagrody), z powodzeniem koncertując tak w Polsce, jak i za granicą (m. in. Dania, Norwegia, Francja, Niemcy, Austria czy Włochy).

Jacek Kopiec

Ćwiczeniami własnego pomysłu rozszerzyła skalę głosu z czterech do sześciu oktaw, pracując nad tym przez kilka lat od chwili ukończenia Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie w 1970 roku.

Od 1976 roku występuje na najważniejszych festiwalach muzyki wspólczesnej w Polsce, Włoszech, Francji, Grecji, Niemczech, Meksyku, Austrii, Szwecji, Południowej Korei, Chinach i Izraelu.

W swoim dorobku artystycznym posiada kilkaset prawykonań światowych i polskich. Śpiewa m.in. utwory Ivesa, Stockhausena, Risseta, Pendereckiego, Stachowskiego, Łuciuka, Lutosławskiego, Mozarta, Bacha. Dokonała wielu nagrań płytowych, radiowych, telewizyjnych, filmowych i teatralnych.

Od 1981 roku jest członkiem Stowarzyszenia Artystycznego „Muzyka Centrum”.

Swój pierwszy honorowy doktorat „The Cultural Doctorate in Philosophy” nadany przez World University Roundtable Benson (Arizona) otrzymała w 1989 roku.

Olga Szwajgier

Justyna Danczowska

Urodzona w 1981 roku w Krakowie, naukę gry na fortepianie rozpoczęła w wieku sześciu lat u Janiny Żychowicz. W roku 2004 uzyskała dyplom po czteroletnich studiach w Akademii Muzycznej w Bazylei w mistrzowskiej klasie Krystiana Zimermana, a w 2007 ukończyła z wyróżnieniem dwuletnie studia w Akademii Muzycznej w Zurychu w klasie Konstantina Scherbakova. Od roku 2011 swoją pasję i zamiłowanie do muzyki rozwija twórczo na autorskich warsztatach artystycznych Olgi Szwajgier. Wielokrotnie uczestniczyła czynnie w kursach mistrzowskich prowadzonych przez Halinę Czerny-Stefańską. W 1997 r. zwyciężyła w Konkursie Pianistycznym im. prof. Ludwika Stefańskiego w Płocku, otrzymując ponadto nagrody specjalne za najlepsze wykonanie utworów Bacha i Beethovena.

Od 2006 r. pracuje w Akademii Muzycznej w Krakowie jako pianistka-kameralistka.

ur. w 1990 w Krakowie. W październiku 2014 rozpoczął studia doktoranckie w krakowskiej Akademii Muzycznej w klasie Marka Chołoniewskiego. W latach 2013-15 studiował kompozycję w The Royal Academy of Music w Aarhus pod kierunkiem Simona Steena-Andersena. W latach 2009-2014 studiował w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie Krzysztofa Meyera, którą ukończył z wyróżnieniem otrzymując tytuł magistra sztuki. Jego utwory były prezentowane podczas koncertów i festiwali: Axes – Triduum muzyki nowej (Kraków 2010/2015), Ostrava days (Ostrawa 2011), Nature meets Music (Görlitz 2011-12), Sympozjum z okazji setnej rocznicy urodzin Johna Cage’a (Lublin 2012), 24. Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich (Kraków 2011), warsztaty z Jack Quartet (Kopenhaga 2013), warsztaty z Esbjerg Ensemble (Esbjerg 2014), GeoSounds – jako wykładowca kompozycji (2012-2014), Pulsar Festival (Kopenhaga 2014/2015), Elementi II – ogólnopolska konferencja muzykologiczna (Kraków 2014), RAMA Festival (Aarhus 2014/215), Wawel o Zmierzchu (Kraków 2014), Aarhus Jazz Festival (Aarhus 2014), Synthesis - International Summer Course for Composers (Radziejowice 2014), Lucerne Festival (Lucerna 2014/2015), Warszawska Jesień oraz Mała Warszawska Jesień (Warszawa 2014), Composer Collider – warsztaty z musikFabrik (Kolonia 2014), XXII Jesienny Festiwal Muzyczny – Alkagran (Czechowice-Dziedzice 2014), China Day - Music Festival (Kopenhaga 2014), PanoRAMA Festival (Aarhus 2015), Klassenarbeit – warsztaty z Ensemble Recherche (Freiburg 2014), MCI Summer Campus (Pekin 2015), Europäisches Forum Alpbach (Alpbach 2015), Ung Nordisk Musik Festival (Helsinki 2015). Peszat jest laureatem 2 nagrody ex-aequo w konkursie kompozytorskim Kompozytorski koncert roku (Katowice 2011), finalistą 54. Konkursu Kompozytorskiego im. Tadeusza Bairda (Warszawa 2013). W grudniu 2013 otrzymał Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla najlepszych studentów. Peszat jest zwycięzcą konkursu Roche Young Commissions (Lucerna 2013), którego nagrodą jest zamówienie utworu na orkiestrę symfoniczną. Zamówiony utwór został wykonany podczas 77. Festiwalu w Lucernie w sierpniu 2015 roku. We wrześniu 2014 Peszat wygrał międzynarodowy konkurs kompozytorski: MEETINGS – International Competition 2014/15 (Kopenhaga 2014). W grudniu 2014 roku wraz z polską artystką Katarzyną Feiglewicz, Peszat wygrał konkurs na rezydencję artystyczną Artistic Residency in Fljótstunga w Islandii, podczas której wspólnie realizowali projekt instalacji Inside Earth Outside. W styczniu 2015 Peszat wygrał konkurs zorganizowany przez Ung Nordisk Musikfestival Danmark i jako jeden z siedmiu kompozytorów reprezentował Danię podczas Ung Nordisk Musikfestival 2015 we wrześniu 2015 w Helsinkach.

Piotr Peszat

Łukasz Kuropaczewski

Naukę gry na gitarze rozpoczął w wieku 10 lat w Zespole Szkół Muzycznych w Słupcy. Od 1992 roku jego edukacją muzyczną kierował profesor Piotr Zaleski, który obok maestro Manuela Barrueco na zawsze pozostanie najważniejszą osobą w muzycznej karierze Łukasza. W 2003 roku Kuropaczewski rozpoczął studia w klasie Maestro Manuela Barrueco w prestiżowym Peabody Conservatory of the Johns Hopkins University w Baltimore, USA.

Występował z recitalami w Polsce, Białorusi, Czechach, Niemczech, Francji, Anglii, Hiszpanii, na Islandii, Węgrzech, w Grecji, na Wyspach Kanaryjskich, w Japonii, Kanadzie, USA oraz Panamie.

Julian Gołosz

Julian Gołosz urodził się w Krakowie w 1993 roku. W 2015 roku uzyskał dyplom licencjacki w zakresie gry na organach na Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie prof. M. Semeniuk-Podrazy oraz as. A. Bialica. Obecnie kontynuuje studia magisterskie w tej samej klasie. Oprócz wykonawstwa solowego i kameralnego czynnie zajmuje się kompozycją, filozofią muzyki oraz organizacją wydarzeń związanych z muzyką nową. Julian Gołosz jest laureatem międzynarodowych konkursów (m. in. dwie nagrody na II Międzynarodowym Polsko-Rosyjskim Konkursie Organowym „Vox Petropolitana” w St.Petersburgu w 2016 roku), a także jest angażowany do międzynarodowych projektów zarówno jako kompozytor jak i wykonawca (m.in. Warszawska Jesień 2014, Musica Electronica Nova 2016). W swojej twórczości Julian Gołosz stara zadawać się pytania o granice sztuki – tłumacząc ścisły, filozoficzny sposób myślenia na medium artystyczne.

Michał Lazar

Gra na gitarze. Głównie muzykę pisaną obecnie, współpracując z kompozytorami różnej maści – jako solista i w krakowskim zespole Spółdzielnia Muzyczna. Zdarza mu się też wymyślić coś samemu. Paru osobom się to nawet spodobało, więc dostał kilka nagród – w Katowicach, Sanoku, Ostrawie. Kiedy akurat nie jest zajęty twórczością zbyt poważną, kombinuje z teatrem i poezją śpiewaną. Albo pisze o muzyce dla Sześciu Strun Świata lub portali meakultura.pl, muzyczny-krakow.eu. Natomiast gdyby ktoś pytał o konkrety, to jest studentem AM w Krakowie w klasie gitary dra hab. Michała Nagy’a oraz w klasie kompozycji dra hab. Macieja Jabłońskiego. A Państwową Szkołę Muzyczną I i II st. kończył w Zabrzu pod okiem mgra Jana Pajonka.

Jakub Gucik

Wiolonczelista, muzyk improwizujący, bywa

kompozytorem. Absolwent krakowskiej Akademii Muzycznej.

Na stałe związany z zespołami PerDuo Vnc, Spółdzielnia

Muzyczna, Sine Nomine Ensemble.

Olga Szwajgier - III KFA
Olga Szwajgier - III KFA

press to zoom
III KFA
III KFA

press to zoom
III KFA
III KFA

fot. Marta Mazurkiewicz-Stefańczyk

press to zoom
Olga Szwajgier - III KFA
Olga Szwajgier - III KFA

press to zoom
1/9

KRAKOWSKI

FESTIWAL

AKORDEONOWY

KRAKOW

ACCORDION

FESTIVAL

EDYCJA TRZECIA​ ​​

VOL. 3